ความคาดหวังของคนไทยต่อวัคซีนโควิด-19

การเสวนาวิชาการในรูปแบบออนไลน์ (Live) ผ่าน facebook "สมาคมไวรัสวิทยา"
 เรื่อง “ความคาดหวังของคนไทยต่อวัคซีนโควิด-19”
 ในวันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.00 - 15.00 น.

รายละเอียด เสวนาวิชาการ

  • Thaiviro.org
  • Thaiviro.org
การเสวนาทางวิชาการ

การเสวนาทางวิชาการ "รู้จัก เข้าใจ:ไวรัส 2019-nCov

View vdo

การเสวนาทางวิชาการ "รู้จัก เข้าใจ:ไวรัส 2019-nCov Link all VDO:  http://nstdachannel.tv/20200219-corona-virus/

 

Date

05 June 2020

Categories

News


 

 

The Virology Association (Thailand)

สมาคมไวรัสวิทยา (ประเทศไทย)
ตึกจุลชีววิทยา ชั้น 7 โรงพยาบาลศิริราช
โทร 02-4197306, โทรสาร 02-4124811