ความคาดหวังของคนไทยต่อวัคซีนโควิด-19

การเสวนาวิชาการในรูปแบบออนไลน์ (Live) ผ่าน facebook "สมาคมไวรัสวิทยา"
 เรื่อง “ความคาดหวังของคนไทยต่อวัคซีนโควิด-19”
 ในวันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.00 - 15.00 น.

รายละเอียด เสวนาวิชาการ

  • Thaiviro.org
  • Thaiviro.org

ใบรับรองการเป็นสถาบันสมทบ

ใบรับรองการเป็นสถาบันสมทบ

Free downloads

หนังสือน่าอ่าน

ไข้หวัดนก H5N1

หนังสือน่าอ่าน

Free downloads

หนังสือน่าอ่าน

ประวัติศาสตร์แพทย์ไทย

News, หนังสือน่าอ่าน


 

 

The Virology Association (Thailand)

สมาคมไวรัสวิทยา (ประเทศไทย)
ตึกจุลชีววิทยา ชั้น 7 โรงพยาบาลศิริราช
โทร 02-4197306, โทรสาร 02-4124811