foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Thailand LAB INTERNATIONAL 2016

เชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานประชุม Thailand Lab 2016
วันที่ 21-23 กันยายน 2559
--------------------------------------------------------------

 

สมาคมไวรัสวิทยา (ประเทศไทย) ร่วมกับ บริษัท วีเอ็นยู เอ็กซิบิชั่นส์ เอเชีย แปซิฟิค จำกัด

จัดให้มีการประชุม “Thailand LAB INTERNATIONAL 2016”

ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร
วันที่ 23 กันยายน 2559
เวลา 9.30-17.00 น.

 

+รายละเอียด/ตารางการประชุม


 

*** ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน และ มีบริการอาหารกลางวัน ***


+ลงทะเบียน Online 
+ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียน

 

Attachments:
Download this file (06-Website-banner-800x400-lab.gif)06-Website-banner-800x400-lab.gif[ ]137 kB
Download this file (map-sep16.jpg)map-sep16.jpg[ ]62 kB
Download this file (Thailand-lab2016.pdf)Thailand-lab2016.pdf[ตารางการประชุม]41 kB
Read more...

ข่าวสำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่

จำหน่ายหนังสือไวรัสวิทยา

หนังสือไวรัสวิทยา

ราคาปก 600 บาท แต่ขายในราคาเล่มละ 510.- ติดต่อซื้อได้ที่ จินดา kchinda10@gmail.com

View

image caption module joomla

Slide การบรรยาย

Zika Virus : กรมควบคุมโรค
slide
    โดย ศ.น.พ.ประเสริฐ ...
Read more
ผู้ป่วยเมอร์ส รายที่ ๒ ในประเทศไทย
slide
Index Case Thailand -ผู้ป่วยรายดัชนีในประเทศไทยโดย ศ.น.พ.ประเสริฐ ...
Read more
สไลด์บรรยาย ...
slide
สไลด์บรรยาย งานประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 25 ...
Read more
ไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ในเกาหลี
slide
สไลด์การบรรยายเรื่อง ไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ในเ
Read more

Facebook Feed Display

View My Stats